Bồn xử lý nước thải frp thể tích 85m3 sản xuất 20/09/2018