DỊCH VỤ KIỀU GIA CUNG CẤP

BỌC PHỦ COMPOSITE

BỒN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BỒN CHỨA HÓA CHẤT

BỒN LẮP GHÉP COMPOSITE

THÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI

BỂ CÁ

Bọc composite bể bơi – chống thấm

Với rất nhiều kinh nghiệm thi công bọc phủ composite cho hàng trăm khách hàng, Composite Kieu Gia tự tin có thể đáp ứng tốt nhất với các yêu cầu Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng, sàn nhà các loại : Bọc phủ composite (FRP) sàn nhà kho.

– Bọc phủ composite (FRP) sàn tàu

– Bọc phủ composite (FRP) nhà kho chứa hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn thao tác

– Bọc phủ composite (FRP) sàn hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn mạ

– Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng

– Bọc phủ composite (FRP) rãnh , mương, chân đế đặt bồn

Việc bọc Composite giúp tăng thời gian sử dụng của hệ thống bể lên thêm 10-15 năm . Composite Kieu Gia bảo hành 5 năm !

BỌC COMPOSITE BỂ CHỨA HÓA CHẤT

Với rất nhiều kinh nghiệm thi công bọc phủ composite cho hàng trăm khách hàng, Composite Kieu Gia tự tin có thể đáp ứng tốt nhất với các yêu cầu Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng, sàn nhà các loại : Bọc phủ composite (FRP) sàn nhà kho.

– Bọc phủ composite (FRP) sàn tàu

– Bọc phủ composite (FRP) nhà kho chứa hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn thao tác

– Bọc phủ composite (FRP) sàn hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn mạ

– Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng

– Bọc phủ composite (FRP) rãnh , mương, chân đế đặt bồn

Việc bọc Composite giúp tăng thời gian sử dụng của hệ thống bể lên thêm 10-15 năm . Composite Kieu Gia bảo hành 5 năm !

BỌC COMPOSITE BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với rất nhiều kinh nghiệm thi công bọc phủ composite cho hàng trăm khách hàng, Composite Kieu Gia tự tin có thể đáp ứng tốt nhất với các yêu cầu Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng, sàn nhà các loại : Bọc phủ composite (FRP) sàn nhà kho.

– Bọc phủ composite (FRP) sàn tàu

– Bọc phủ composite (FRP) nhà kho chứa hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn thao tác

– Bọc phủ composite (FRP) sàn hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn mạ

– Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng

– Bọc phủ composite (FRP) rãnh , mương, chân đế đặt bồn

Việc bọc Composite giúp tăng thời gian sử dụng của hệ thống bể lên thêm 10-15 năm . Composite Kieu Gia bảo hành 5 năm !

BỌC COMPOSITE NỀN NHÀ XƯỞNG

Với rất nhiều kinh nghiệm thi công bọc phủ composite cho hàng trăm khách hàng, Composite Kieu Gia tự tin có thể đáp ứng tốt nhất với các yêu cầu Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng, sàn nhà các loại : Bọc phủ composite (FRP) sàn nhà kho.

– Bọc phủ composite (FRP) sàn tàu

– Bọc phủ composite (FRP) nhà kho chứa hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn thao tác

– Bọc phủ composite (FRP) sàn hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn mạ

– Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng

– Bọc phủ composite (FRP) rãnh , mương, chân đế đặt bồn

Việc bọc Composite giúp tăng thời gian sử dụng của hệ thống bể lên thêm 10-15 năm . Composite Kieu Gia bảo hành 5 năm !

BỌC COMPOSITE TÉC CHỨA HÓA CHẤT

Với rất nhiều kinh nghiệm thi công bọc phủ composite cho hàng trăm khách hàng, Composite Kieu Gia tự tin có thể đáp ứng tốt nhất với các yêu cầu Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng, sàn nhà các loại : Bọc phủ composite (FRP) sàn nhà kho.

– Bọc phủ composite (FRP) sàn tàu

– Bọc phủ composite (FRP) nhà kho chứa hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn thao tác

– Bọc phủ composite (FRP) sàn hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn mạ

– Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng

– Bọc phủ composite (FRP) rãnh , mương, chân đế đặt bồn

Việc bọc Composite giúp tăng thời gian sử dụng của hệ thống bể lên thêm 10-15 năm . Composite Kieu Gia bảo hành 5 năm !

BỌC PHỦ CHỐNG ĂN MÒN

Với rất nhiều kinh nghiệm thi công bọc phủ composite cho hàng trăm khách hàng, Composite Kieu Gia tự tin có thể đáp ứng tốt nhất với các yêu cầu Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng, sàn nhà các loại : Bọc phủ composite (FRP) sàn nhà kho.

– Bọc phủ composite (FRP) sàn tàu

– Bọc phủ composite (FRP) nhà kho chứa hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn thao tác

– Bọc phủ composite (FRP) sàn hóa chất

– Bọc phủ composite (FRP) sàn mạ

– Bọc phủ composite (FRP) nền nhà xưởng

– Bọc phủ composite (FRP) rãnh , mương, chân đế đặt bồn

Việc bọc Composite giúp tăng thời gian sử dụng của hệ thống bể lên thêm 10-15 năm . Composite Kieu Gia bảo hành 5 năm !