Bồn FRP dạng đứng

Bồn composite dạng bồn chứa đứng (FRP Vertical Tank): bồn chứa các loại hóa chất như axit, bazo, sút, javel, phèn, chlorine ……