Tháp xử lý khí ướt – Wet Scrubber

Là phương pháp kiểm soát ô nhiễm không khí hiệu quả để loại bỏ các hạt hoặc khí từ các dòng khí thải công nghiệp.

– Tháp hấp thụ dạng ướt hoạt động bằng cách đưa dòng khí thải vào tiếp xúc với chất lỏng tẩy rửa. Tháp hấp thụ dạng ướt nói chung là thiết bị thích hợp nhất để kiểm soát và loại bỏ các hạt và khí ô nhiễm.

– Công ty TNHH composite Kiều gia cung cấp nhiều loại tháp xử lý khí dạng ướt với các kích thước khác nhau.

1

 

Tháp dạng đứng với dòng nước và khí ngược chiều.

 

image034

Tháp dạng nằm, dòng khí và nước đi vuông góc

Phù hơp với hệ thống đặt trong tầng hầm hoặc chiều cao lắp đặt bị hạn chế.

– Nhiều biến số vận hành quan trọng được xem xét khi đánh giá kích thước và loại tháp xử lý khí cho các ứng dụng cụ thể.

images