công trình bọc frp 500m2 cho bể xlnt dự án hòa bình