Bể xử lý nước thải dùng trong bệnh viện

Composite kiều gia:
Sản xuất, chế tạo bồn composite frp theo yêu cầu

Địa chỉ: ngõ 32 linh đường , hoàng liệt, hoàng mai, HN

hotline 0932.332.788